Yleistä tietoturvasta

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan ihmisten tulee pystyä vaikuttamaan siihen, miten yritykset käsittelevät keräämiään henkilötietoja.

Asetus:

  • antaa ihmisille oikeuden päättää omien henkilötietojensa sekä tunnistamisen mahdollistavan niin sanotun digitaalisen jalanjäljen käytöstä
  • yhdistää sääntöjä ja yksinkertaistaa yrityksiä koskevia käytäntöjä EU:n yhteismarkkinoilla
  • velvoittaa organisaatioita käsittelemään henkilötietoja asianmukaisesti.

Asiakastiedot Apritaxin käytössä

Koska käsittelemme Apritaxissa sekä henkilöietoja, asiakkaidemme luottamus on meille erityisen tärkeä. Tietosuoja-asetus antaa asiakkaillemme ja meille yhtenäisen toimintamallin tietosuojan parantamiseen.

Apritailla käytämme henkilötietoja:

  • asiakassuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen
  • palvelujemme tarjoamiseen, kehittämiseen ja laskuttamiseen
  • lain ja muiden Apritaxia velvoittavien säädösten ja sääntöjen noudattamiseen.

Henkilötietojen suojaaminen on meille tärkeää

Käytämme henkilötietojasi vain kertomallamme tavalla tai kuten olet antanut meille luvan. Kysymme niitä henkilötietoja, joita tarvitsemme haluamiesi palvelujen tarjoamista ja juridisten velvotteidemme täyttämistä varten.

Luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain, jos meiltä vaaditaan sitä laillisista syistä tai olet antanut siihen luvan.

Voit pyytää pääsyä omiin henkilötietoihisi, rajoittaa niiden käyttöä, korjata ne oikeiksi tai pyytää niiden poistamista. Voit saada myös kopion käytössämme olevista henkilötiedoistasi.

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja säilytämme ja mihin niitä käytämme.

Tietosuojalauseke